Specialisaties
Familierecht

Personen die zich in een moeilijke situatie bevinden ten gevolge van een echtscheiding of een breuk met hun partner, hebben in eerste instantie de nood aan duidelijkheid en transparantie aangaande wat hen te wachten staat.

Na een eerste afspraak, waarbij we de problemen bespreken en gaan onderzoeken, werken we een passend traject uit om tot een oplossing te komen voor de problemen die zich stellen.

Als familieadvocaat vind ik het belangrijk om in eerste instantie na te gaan of partijen nog tot een akkoord kunnen komen (door de te onderhandelen of te bemiddelen). Hier zal ik U adviseren en ondersteunen.

Als een regeling niet tot de mogelijkheden behoort, zal de juridische weg worden bewandeld, waar ik U met raad en daad bij zal staan en uw belangen zal behartigen.


Jeugdrecht

Ook jongeren kunnen zich in moeilijke situatie bevinden.

Als jeugdadvocaat zal ik in de eerste plaats deze jonge mensen inlichten over wat er komen gaat. Ik zal hen opvangen, naar hun verhaal luisteren en samen bekijken welke stappen moeten worden gezet om tot best de mogelijke situatie te komen.

Ik zal deze jongeren met raad en daad bij staan, begeleiden, adviseren en ondersteunen.

Gelet op mijn specialisatie kunnen niet alleen de jongeren bij mij terecht, ook de ouders zal ik met hun vragen of verzoek tot bijstand in een procedure jeugdrecht (vrijwillig of gerechtelijk) opvangen.