BE0829.103.936
Tarieven
Advocaat
Ereloon: 125 euro per uur, exclusief 21% BTW
Voor werkzaamheden en dienstverlening: opstellen van akten en documenten, opstellen brieven en mails, voeren van pleidooien,  besprekingsduur  met cliënten, deskundigen, advocaten, tegenpartijen, telefoongesprekken en opzoekingswerk,… (niet limitatief).

Voor de administratieve kosten en de verdere voorwaarden verwijs ik naar de advocatenovereenkomst.

                                                   advocatenovereenkomst

Rechtsbijstand

Indien U beroep kan doen  op rechtsbijstandsverzekering (autoverzekering, brandverzekering, familiale verzekering, reisverzekering,…), dan heeft U steeds de vrije keuze van advocaat die uw belangen zal behartigen in de procedure.
Op het ogenblik dat de opdracht en aanstelling van de verzekeringsmaatschappij wordt ontvangen, kan het dossier worden opgestart, kosten lastens de verzekeringsmaatschappij.