Bemiddeling


Gedurende mijn carrière heb ik mij toegespitst op het familie- en jeugdrecht.

Deze gevoelige materie, de hoge inzet voor de betrokken ouders en jongeren, nood aan een goede communicatie, nood aan erkenning door en van de betrokken partijen,… hebben er voor gezorgd dat ik er vertrouwen in heb dat een door de partijen uitgewerkt akkoord een betere oplossing kan bieden, dan een beslissing uitgesproken door de rechter.

Partijen houden zo zelf hun geschil in handen en werken vrijwillig samen aan een passend akkoord, een passende regeling, aangepast aan hun specifieke situatie, noden, behoeften en belangen.

Sedert mijn bijkomende opleiding, ben ik een gedreven erkende bemiddelaar die graag samen met (ex-)partners en/ of ouders aan de slag gaat om het einde van hun relatie of hun ouderschap uit te werken, aangepast aan de concrete gezinssituatie.

Als bemiddelaar ben ik neutraal, onpartijdig en onafhankelijk.
Door een vertrouwelijke omkadering aan de partijen te bieden, wordt de communicatie open gesteld, waardoor partijen in alle veiligheid en vertrouwelijkheid zelf tot een regeling kunnen komen.

Voor meer informatie verwijs ik naar het bemiddelingsprotocol dat bij de aanvang van elke bemiddeling door elke partij (en diens raadsman) dient te worden ondertekend.


bemiddelingsprotocol