BE0829.103.936
Tarieven
Familiale bemiddeling

vrijgesteld van BTW conform artikel 44, §2, 5° W. BTW

Eerste bemiddelingssessie (maximumduur van 2 uur), inclusief de voorbereiding: 300 euro te betalen door elke partij bij de aanvang van de bemiddeling.
Opvolgende sessies en prestaties: uurloon van 125,00 euro per uur, door elke partij voor de helft te voldoen

Voor meer informatie en de administratieve kosten verwijs ik naar het bemiddelingsprotocol dat bij de aanvang van elke bemiddeling door elke partij (en diens raadsman) dient te worden ondertekend.

                                                  bemiddelingsprotocolBemiddeling