BE0829.103.936
Tarieven
Pro deo - Link naar inkomensgrenzen

Indien U in aanmerking komt voor pro deo-rechtsbijstand, zal U op de eerste afspraak volgende documenten bij hebben: attest samenstelling gezin, meest recente belastingbrief, inkomstenbewijzen van de afgelopen 3 maanden, ingevuld en ondertekend aanvraagformulierAls het pro deo-bureau deze aanvraag goed keurt, zal het dossier worden opgestart en kunnen we aan de slag.

Voor de verdere voorwaarden en bijkomende informatie verwijs ik naar de advocatenovereenkomst
Pro Deo